Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Logo window trên SolidWorks


Link download:


Các bước thiết kế:
1. Mở một sketch, vẽ 4 hĩnh vuông kề nhau, đại diện cho 4 ô cửa sổ
2. Extrude 4 ô vuông đó lên một chiều cao khá lớn, đủ để cắt sóng
3. Từ mặt bên của một hính vuông, mở một sketch, trên đó vẽ hai đường lượn sóng bằng spline.
- Giữ lại phần giữa 2 đường lượn sóng, phần còn lại xóa hết bằng lệnh ExtrudeCut ThroughtAll
4. Lượn các mép bằng Fillet (0.5 mm)
5. Lần lượt chọn hết các mặt của hình khối vừa tạo và đặt màu cho nó (4 màu là: xanh dương, vàng nghệ, đỏ đậm và xanh lá), chế độ trong suốt để alpha=0.5.
6. Render


Bonus: THẺ NHỚ