Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Tạo vỏ gỗ cho iPhone 4G trên SolidWorks


Con iPhone 4G mình load trên mạng, sau đó tạo cho nó cái vỏ gỗ và screenshot cho nó thêm phần hấp dẫn, bạn bè quan tâm có thể download file trên mediafire: