Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Thiết kế cái chặn giấy Apple trên SolidWorks

Sản phẩm:

Sản phẩm trước khi tô bóng:

Clip:
Các bước thiết kế:

1. Vẽ một khối lăng trụ
2. Đặt vật liệu cho lăng trụ là thủy tinh trong suốt
3. Vẽ quả táo và logo Apple lên mặt giữa của lăng trụ
- SweepCut phần quả táo và Extrude cắt (1 mm) logo
4. Tô màu trắng cho quả táo và logo
5. Chamfer 4 cạnh ngoài quả lăng trụ.
6. Render

Link download:
http://www.mediafire.com/?p1vdbacjusjob1j