Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Thiết kế đèn ngủ dạng hoa trên SolidWorks

Sản phẩm:

Trước khi tô bóng:

Link download:
http://www.mediafire.com/?8112og1uj0jj1j0
Trình tự thiết kế:
1. Thiết kế tấm đế
2. Tạo một hình trụ nhỏ dài làm thanh đỡ chính
3. Xoay sang mặt vuông góc vẽ một biên dạng tròn nhỏ, extrude về cả hai phía 50mm
4. Tạo 2 mặt phẳng plane lệch 30 độ về hai bên mặt phẳng chính giữa
5. Trên mỗi mặt phẳng tạo một đường cong để làm đường dẫn, sweep 2 đường tròn theo nó.
6. Thiết kế bông hoa (đang cập nhật)