Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Thiết kế logo bằng SolidWorks

Thoạt nhìn, sẽ không nhận ra những logo này sau khi render lại là sản phẩm SolidWorks, tuy nhiên, bức ảnh chụp logo khi chưa render sẽ cho ta biết, logo này thực sự được thiết kế trên SOlidWorks.Download file SW tại:

Phần hướng dẫn thiết kế m xin được up theo yêu cầu vào thời gian rảnh hoặc bạn quan tâm có thể xem lại thứ tự thiết kế trong file SW đi kèm.