Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Vẽ cái tẩy chì trên SolidWorks


Các bước thiết kế: (Đang cập nhật)

File nguồn:
http://www.mediafire.com/?3e2m37r2z9qbaaz