Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Vẽ hoa bằng SolidWorks

Sản phẩm:


Khi chưa tô bóng:


Link download:

Các bước thiết kế: (bổ sung sau)


Từ đây đến đỉnh cao hoa trên Solid còn xa, đây là hoa do Greg Hynd vẽ trên Grabcad