Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Vẽ ly vang đỏ trên SolidWorks

Đầu tiên là vẽ một cái ly

Sau đó vẽ một khối rượu vang đỏ, mặt trên cần dùng biên dạng sóng để ly rượu thêm sát thực.

Các file SW lưu trữ tại đây: