Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Vẽ nhẫn kim cương trên SolidWorks


Các bước thiết kế: (Đang cập nhật)
1. Vẽ vòng nhẫn
1.1. Vẽ sketch thứ nhất
1.2. Vẽ sketch thứ hai
1.3. Sweep Boss
2. Vẽ hạt kim cương

File nguồn:
http://www.mediafire.com/?ebrc3zwa5zoleas