Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Viên xúc xắc SolidWorks

Tính các kích thước:
Để viên xúc xắc rất cân đối, ta cần tính phần khoét đi ở mỗi mặt.

Nếu chọn bán kính lỗ trên mặt 1 là 10
Ta cần các lỗ khác có kích thước thỏa mãn biểu thức:

R1^3 = 2*R2^3  = 3*R3^3= 4*R4^3= 5*R5^3= 6*R6^3

Do thể tích đường tròn:
V = 4/3*PI*R^3

Vẽ một hình lập phương kích thước: 100x100x100 mm^3
Cắt góc bằng 1 đường tròn có kích thước R=76 mm

Kích thước lỗ 1: 10 mm
=>
Kích thước lỗ 2:  R = 7.94 mm
Kích thước lỗ 3:  R = 6.93 mm
Kích thước lỗ 4:  R = 6.3 mm
Kích thước lỗ 5:  R = 5.85 mm
Kích thước lỗ 6:  R= 5.5 mm

File nguồn:
http://www.mediafire.com/?vdiiq6flcxttmmc

Xem trình tự thiết kế trong cây thiết kế

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Trái cây

Trái cây vẽ trên Solid:

File nguồn:

Ý tưởng thiết kế:
1. Thiết kế quả táo bằng lệnh Revolve
2. Dùng Loft theo đường tâm để vẽ cuống táo, cũng dùng lệnh này để vẽ cành táo
3. Tạo các mặt phẳng nằm sát các là định vẽ
4. Với mỗi lá: Vẽ tiết diện dọc, extrude
- Vẽ hình chiếc lá trên mặt phẳng tiếp xúc, sau đó dùng ExtrudeCut để tạo hình chiếc lá
5. Cuống lá dùng lệnh Sweep
6. Render

Xem cụ thể trong cây thiết kế trong file đi kèm

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Sản phẩm Solid

Sản phẩm:


Link download:

Là bản ghép assem từ các file trước đó: Xem các bài viết trước

3 thủ thuật SolidWorks

Xem video:


1. Fillet mặt, fillet bán kính cố định và fillet theo biến số đặt trước
 - Fillet mặt:
-------------- Chọn mặt thứ nhất
++++++++++ Chọn mặt ở giữa
########### Chọn mặt thứ ba
    Nó sẽ tạo ra một mặt cong và làm mất hoàn toàn mặt ở giữa

- Fillet bán kính cố định quá phổ thông

- Fillet theo biến số: Khi chọn 1 cạnh để fillet sẽ xuất hiện ở 2 đầu cạnh 2 text box để ta điền bán kính, đoạn ở giữa sẽ biến đổi liên tục theo hai bán kính bạn cho

2. Scale

3. Wrap: Tạo một biên dạng trên bề mặt cho trước: Khắc chữ, bình dạng, in nổi hoặc in thông thường.
--- Chọn 1 mặt, vẽ lên đó một sketch
--- Trong Feature chọn Wrap, bao gồm: in nổi, khắc, in thông thường theo thứ tự