Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Viên xúc xắc SolidWorks

Tính các kích thước:
Để viên xúc xắc rất cân đối, ta cần tính phần khoét đi ở mỗi mặt.

Nếu chọn bán kính lỗ trên mặt 1 là 10
Ta cần các lỗ khác có kích thước thỏa mãn biểu thức:

R1^3 = 2*R2^3  = 3*R3^3= 4*R4^3= 5*R5^3= 6*R6^3

Do thể tích đường tròn:
V = 4/3*PI*R^3

Vẽ một hình lập phương kích thước: 100x100x100 mm^3
Cắt góc bằng 1 đường tròn có kích thước R=76 mm

Kích thước lỗ 1: 10 mm
=>
Kích thước lỗ 2:  R = 7.94 mm
Kích thước lỗ 3:  R = 6.93 mm
Kích thước lỗ 4:  R = 6.3 mm
Kích thước lỗ 5:  R = 5.85 mm
Kích thước lỗ 6:  R= 5.5 mm

File nguồn:
http://www.mediafire.com/?vdiiq6flcxttmmc

Xem trình tự thiết kế trong cây thiết kế