Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Bình rượu vẽ bằng SOlidWorks

Bình rượu:
Điểm nhấn được thiết kế là một cây hoa tuylip còn nguyên nụ, để có được nó có thể dùng lệnh Wrap trong Feature.


Download:
http://www.mediafire.com/?0raz6tqy5jgylxa

Trình tự thiết kế trong cây thiết kế.
Thiết kế xong sử dụng Photo View 360 để tô bóng.