Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Đèn bàn mới


Kiểu này tiết kiệm không gian
Sử dụng bóng neon và thiết kế bắt mắt.