Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Hoa sen hồng Việt Nam

SolidWorks

Tác phẩm mới được thiết kế hoàn toàn bằng Solid, sử dụng chủ yếu là Surface để tạo cánh.


Download tại:
http://grabcad.com/library/lotus-flower