Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Honey - mật ong của chú ong SolidWorks

Sản phẩm đầu tiên của thể loại đồ ăn.

Thế là Solid đã vượt qua giới hạn của một phần mềm cơ khí và đã trở thành một phần mềm CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN hay cũng có thể gọi văn hoa hơn là ẨM THỰC

Một phần mềm ẩm thực.