Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Khung ảnh


Download: (trình tự thiết kế xem trong cây thiết kế)
http://www.mediafire.com/?ga7r82kyp7oyk08Sau khi chỉnh sửa trong Photo View quả thật tuyệt:

Sử dụng ảnh như một decal, sẽ có thể đưa vào Photo View.

Để kích hoạt Decal ta làm như sau:
Từ Tool ta mở Addin
Click vào Photo Work.
Sau đó vào phần chọn màu và vật liệu thì chọn nâng cao, sẽ có phần addin của decal.