Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Tháp rùa

Tối nay vẫn chưa hoàn thiện hết tháp rùa nhưng vẫn up dần lên vậy.

Mặt trước:


Mặt sau:
Đây là nguyên bản trước khi tô bóng:

Sản phẩm khi hoàn thành sẽ upload lên mạng sau.
Muộn rồi, ngủ thôi!
Link: