Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Viết chữ nghiêng lên bề mặt cong trong SolidWorks

B1: Vẽ một mặt cong
 B2: Vẽ một mặ phẳng mới
= cách: Feature/Reference Geometry/Plane
Vẽ song song với mặt đứng của vật thể

 B3: Mở một sketch trên mặt vừa vẽ
Vẽ một đường tâm chéo lên mặt phẳng đó
Viết một đoạn chữ.
Lựa chọn như hình dưới đây:
Curves: chọn đường tâm chéo vừa nãy
Bỏ chọn document font để chọn tùy ý cỡ chữ và font.
 Kết quả:
B4: Chọn lệnh Swap trong feature. (làm như phần trước - đã đăng)
Ẩn mặt phẳng (chuột phải, click vào biểu tượng cái kính).
Kết quả:
Để viết chữ cong, bạn chỉ cần tạo một đường cong làm đường dẫn là ok.
Xem chi tiết trong file gửi kèm (cây thiết kế).

Xem file:

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Viết chữ lên mặt cong trong SolidWorks

1. Thủ thuật 1

B1: Vẽ một mặt cong hoặc một khối trụ như hình vẽ:

 B2: Vẽ một mặt phẳng song song với 2 trong 3 mặt phẳng chính của hệ trục tọa độ, ví dụ mặt right plane.
- Bằng cách: (tạo mặt phẳng trong menu Insert, thoát sketch trước nhé)
Chọn 1 mặt phẳng làm mặt phẳng gốc
Chọn khoảng cách so với mặt vừa chọn
 B3: Mở một sketch trên mặt vừa vẽ
Viết lên đó một dòng chữ
(biểu tượng chữ A trong sketch)
Bỏ chọn dấu font mặc định ở dòng dưới cùng, chọn font chữ và kích thước tùy ý
Click chuột lên vị trí phù hợp
 B4: Dùng công cụ Swap trong feature
Chọn lựa chọn thứ 3 trong menu, theo thư tự là in nổi, khắc và in thông thường.
Chọn mặt cong.
Và ta có kết quả như ở đây.
Thủ thuật 2 bổ sung sau.