Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Viết chữ lên mặt cong trong SolidWorks

1. Thủ thuật 1

B1: Vẽ một mặt cong hoặc một khối trụ như hình vẽ:

 B2: Vẽ một mặt phẳng song song với 2 trong 3 mặt phẳng chính của hệ trục tọa độ, ví dụ mặt right plane.
- Bằng cách: (tạo mặt phẳng trong menu Insert, thoát sketch trước nhé)
Chọn 1 mặt phẳng làm mặt phẳng gốc
Chọn khoảng cách so với mặt vừa chọn
 B3: Mở một sketch trên mặt vừa vẽ
Viết lên đó một dòng chữ
(biểu tượng chữ A trong sketch)
Bỏ chọn dấu font mặc định ở dòng dưới cùng, chọn font chữ và kích thước tùy ý
Click chuột lên vị trí phù hợp
 B4: Dùng công cụ Swap trong feature
Chọn lựa chọn thứ 3 trong menu, theo thư tự là in nổi, khắc và in thông thường.
Chọn mặt cong.
Và ta có kết quả như ở đây.
Thủ thuật 2 bổ sung sau.